Realizace

Soustružení

Tvarová destička

Tvarová destička
Soustružení požadovaného profilu

Zapichovací tvarová destička
Vyrobení požadované šířky a hloubky zápichu společně s odjehlením hran

Čelní zápich s podpichem
Zhotovení čelního tvarového zápichu a dokončení profilu stejným nástrojem, získání časové úspory


Frézování

Kuželová fréza

Kuželová fréza
Zhotovení požadované kuželové díry ve speciálním rozměru a požadované jakosti

Tvarová kotoučová fréza

Tvarová kotoučová fréza
Hrubování zadních čel a zároveň dokončení rádiusového profilu na dílci; časová úspora

TK monolitní fréza

TK monolitní fréza
TK kotoučová fréza na tvarovou drážku v dutině – časová úspora

Tvarová kotoučová fréza

Tvarová kotoučová fréza
Tvarová kotoučová fréza na vnitřní drážku na antivibračním frézovacím trnu – výroba vnitřní drážky s rádiusovým profilem, na antivibrační tyči s vyložením 8xD

Tvarová fréza na profilovou drážku

Tvarová fréza na profilovou drážku
Tvarová tvrdokovová kotoučová fréza, která vyfrézuje
celý profil drážky


Vrtání

Vrták na oboustranné sražení hran

Vrták na oboustranné sražení hran
Vrtání otvoru s polečně s předním a následně zadním sražením hran! Finanční i časová úspora

Sdružený vrták

Sdružený vrták
Kompletní vrtání a sražení hrany pod závit, následné vyvrtání otvoru s odjehlením, zároveň s využitím modulární spojky CAPTO pro rychlou výměnu a seřízení nástroje

Vrták s rovným čelem

Vrták s rovným čelem
V jedné operaci produktivně nahradil frézu, vrták a záhlubník

TK vrták společně se sražením hrany a zahloubením otvoru

TK vrták společně se sražením hrany a zahloubením otvoru
Vrták s rovným čelem zajišťuje bezpečný výstup do šikmé plochy! Takové řešení zrychluje výrobu a šetří čas obrábění.


Upínače

Specifická řešení různých upínačů s kombinací parametrů mimo normy, tedy velikost kuželu, vnějších rozměrů, chlazení, způsobu upínání, aj.

SK trn

SK trn
Kužel podle DIN 69 871 AD a upínací část v palcích

Základní upínač na soustruh se spojkou Capto 3

Základní upínač na soustruh se spojkou Capto 3
Upínač má specifické zástavbové rozměry, Capto 3 s vnitřním chlazením